>c7uy8C_
LDYDLLEEYYRSYFPVSQMVQWLSYPQDGDDTYFTRREFSFTLQNEVYLRYQMYNSEREFKNALLQKVPEKIDIGAVYDRPGKKGDDIKAKEKEFVIDIDMTDYDHIRTCCSKAKICEKCWKFMRVACDLISKSLDEDFGFQHVLWVYSGRRGIHAWVCDKEIRKANDYTRASIIDYLNILVDYVKPSLLKMEKSHLIERNAMKQLNQKKAEKESEKVFVEIVLREQNLFMKKPEIILEFLAKRSENLSKEVEKEWKTLKTSEQRYEALKELVSSEDKKKTHYLLEELRIWLLYPRLDVNVSKSTNHLLKSPFCIHPKTGNVCVPFTTEEISTFDPFSVPNISTLTTEEGSSKMKNSLKIFNKFLENLKKDV