>c7uy7E_
VKKINDYKNEDGSVDAYLYDYFYDAQVKPDKIYAFAKVQNKQTNAFDTCVIQIDTIIRNLFFYPSSDTVTEQQIKNEIAELLKKEQTSRKNVEFLGAFVDKNYAFELPIPRGKSRWYQVVMSYEYEVISPDTKGQYFSYSTYSALETFLITKKITGPSWVRFQNVKDTTSCITNRKLEFRVDYTNQSNIQVLQKQLPTPPLSVVCISLKTSQQIVLSQKKKEYKKEIFNLNMKYHEGINIDNSNKDELNQFKSISFITHIDPTKKQDSITKKGTLPETTKFCLNELNLLEQFLVHFNEIDPDIVVAHDLYSTVFEIILTRIREKGIRKWNLLSKLINIGSSDIPKYGSSTFKTKMAMKGRLLVDTLLSSQEFVNCVEYTLEALAQKLFKIEIPRIDAKAYQQKFATYKLLNSLVDDTYQDIDYALRIMYHLQIVPLTKQLTSICGNIWMGSLQNQRAERNEMLLLHKFNQLNYVYPDNFKNLPESYKKKHKNAQIRKQYEEDKGLYNEYIVLLDFNSLYPSIIQEFNVCFTTCVRDPIPLEMQMAPFLGNKIAPLPSILQYLVEQRKVVKNQIKGQKDPQVIETLDIKQKAFKLVANSMYGCLGFSSSRFYAMPLASFITAKGRHILFDSKKIVEDMGYSVIYGDTDSLMIKPGTNEFLEAVKTGLSIKIKVNSKYKKLQLDIDGVFKNMLLLKKKKYATLKVANWEEVEKEIKGLSRDAGNKILEIILESKSSENMLDDIKKYLIQLNDDLQYYKRFQLFEPIKRMLEVIEGINLQEIASIL