>c7uxrB_
QYDFFISHASEDKDDIVRDLAEALRNNGFEVWYDEFELKIGDSLRKKIDYGLSNANYGIVIISPSFVKKNWTEYELNGMVAREMNGHKVILPIWHKITKDEVLRFSPSLADKLALNTSIHTIDDIVENLKNLHHHHHH