>c7uvkA_
DEKKDDIKEEKQVDKKLELRNISNVELYTLENNKYRHVSSLSSVPTNPEAYFMKVKSENFKDVMLPVKSIESARKDNQDVYKIVGQANDLIQHENNITLENYTYYLPKTVNSENGVYTSFKNLVDAMNINPYGTFRLGATMDAREVELSDGQESYINKEFSGKLIGENKGKYYAIYNLKKPLFKALSHATIQDLSIKEANVSSKEDAATIAKEAKNDTTIANVHSSGVIAGERSIGGLISQVTDSTISNSSFTGRITNTYDTTATYQIGGLVGKLSGVGALIEKSISSIDMATNANTGDQVVGGVAGVVDKKATIRNSYVEGNLNNVKPFGKVGGVVGNLWDRETSEVSNSGNLTNVLSDVNVTNGNAIAGYDFNGIKATNTYSNKNNKVVKVVQVDDEVLSKDSEEQRGTVLENNIVLEKKIELVPKKNTKIEDFNFSSRYETDYKNLKDADVSRLRVYKNIEKLLPFYNRETIVKYGNLVDANNTLYTKDLVSVVPMKDKEVISDINKNKTSINKLLLHYSDNTSQTLDIKYLQDFSKVAEYEIANTKLIYTPNTLLHSYNNIVKAVLNDLKSVQYDSDAVRKVLDISSNIKLTELYLDEQFTKTKANIEDSLSKLLSADAVIAENSNSIIDNYVIEKIKNNKEALLLGLTYLERWYNFKYDNTSAKDLVLYHLDFFGKSNSSALDNVIELGKSGFNNLLAKNNVITYNVLLSKNYGTEGLFKALEGYRKVFLPNVSNNDWFKTQSKAYIVEEKSTIPEVSSKQSKQGTEHSIGVYDRLTSPSWKYQSMVLPLLTLPEEKMIFMIANISTIGFGAYDRYRSSEYPKGDKLNRFVEENAQAAAKRFRDHYDYWYKILDKENKEKLFRSVLVYDAFRFGNDTNKETQEANFETNNPVIKNFFGPAGNNVVHNKHGAYATGDAFYYMAYRMLDKSGAVTYTHEMTHNSDREIYLGGYGRRSGLGPEFYAKGLLQAPDHSYDPTITINSVLKYDDSENSTRLQIADPTQRFTNVEDLHNYMHNMFDLIYTLEILEGRAVAKLDYNEKNDLLRKIENIYKKDPDGNSVYATNAVRRLTSDEIKNLTSFDKLIENDVITRRGYIDQGEYERNGYHTINLFSPIYSALSSKIGTPGDLMGRRMAFELLAAKGYKEGMVPYISNQYEKEAKDRGSKIRSYGKEIGLVTDDLVLEKVFNKKYGSWVEFKKDMYKERVEQFSKLNRVSFFDPNGPWGRQKNVTVNNISVLEKMIETAVREDAEDFTAQVYPDTNSRVLKLKKAIFKAYLDQTKDFRTSIFGGK