>c7uswE_
GVFTREQLDEYQDCTFFTRKDIIRLYKRFYALNPHKVPTNMQGNRPAITTLTFEEVEKMPELKENPFKRRICEVFSEDGRGNLSFDDFLDMFSVFSEMAPLQLKLKYAFRIYDYDGDELLGHDDLSKMIRSLTRDELSDVEVEFIIERIIEEADLDGDSSINFAEFEHVVSRSPDFIRTFHIRI