>c7uncB_
EITPDLWQEACWIVISSYFDEKGLVRQQLDSFDEFIQMSVQRIVEDAPPIDLPPRYLLKFEQIYLSKPTHWSPMMPNEARLRNLTYSAPLYVDITKTVIKEGEEQLQTQHQKTFIGKIPIMLRSTYCLLNGLTDRDLCELNECPLDPGGYFIINGSEKVLIAQEKMATNTVYVFAKKDSKYAYTGECRSCLENSSRPTSTIWVSMLARIGQRIVATLPYIKQEVPIIIVFRALGFVSDRDILEHIIYDFEDPEMMEMVKPSLDEAFVIQEQNVALNFIGSRGAKPGVTKEKRIKYAKEVLQKEMLPHVGVSDFCETKKAYFLGYMVHRLLLAALGRRELDDRDHYGNKRLDLAGPLLAFLFRGMFKNLLKEVRIYAQKFIDRGKDFNLELAIKTRIISDGLKYSLATGNWGDQKKAHQARAGVSQVLNRLTFASTLSHLRRLNSPIGRDGKLAKPRQLHNTLWGMVCPAETPEGHAVGLVKNLALMAYISVGSQPSPILEFLEEWSMENLEEISPAAIADATKIFVNGCWVGIHKDPEQLMNTLRKLRRQMDIIVSEVSMIRDIREREIRIYTDAGRICRPLLIVEKQKLLLKKRHIDQLKEREYNNYSWQDLVASGVVEYIDTLEEETVMLAMTPDDLQEKEVAYCSTYTHCEIHPSMILGVCASIIPFPDHNQSPRNTYQSAMGKQAMGVYITNFHVRMDTLAHVLYYPQKPLVTTRSMEYLRFRELPAGINSIVAIASYTGYNQEDSVIMNRSAVDRGFFRSVFYRSYKEQESKKGFDQEEVFEKPTRETCQGMRHAIYDKLDDDGLIAPGVRVSGDDVIIGKTVTLTKRDCSTFLRTSETGIVDQVMVTLNQEGYKFCKIRVRSVRIPQIGDKFASRHGQKGTCGIQYRQEDMPFTCEGITPDIIINPHAIPSRMTIGHLIECLQGKVSANKGEIGDATPFNDAVNVQKISNLLSDYGYHLRGNEVLYNGFTGRKITSQIFIGPTYYQRLKHMVDDKIHSRARGPIQILNRQPMEGRSRDGGLRFGEMERDCQIAHGAAQFLRERLFEASDPYQVHVCNLCGIMAIANTRTHTYECRGCRNKTQISLVRMPYACKLLFQELMSMSIAPRMMSVKTRKESYAIYVYKVLKQVHPDTGISSKAMSIMNSFVNDVFERIAGEASRLAHYNKRSTITSREIQTAVRLLLPGELAKHAVSEGTKAVTKYTSAK