>c7tutE_
NFAELKIKRLRKKFAQKMLRKARRKLIYEKAKHYHKEYRQMYRTEIRMARMARKAGNFYVPAEPKLAFVIRIRGINGVSPKVRKVLQLLRLRQIFNGTFVKLNKASINMLRIVEPYIAWGYPNLKSVNELIYKRGYGKINKKRIALTDNTLIARSLGKYNIICMEDLIHEIYTVGKHFKEANNFLWPFKLSSPRGGMKKKTTHFVEGGDAGNREDQINRLIRRMNVQRLTYRRRLSYNTASNKTRLSRTPGNRIVYLYTKKVGKAPKSACGVCPGRLRGVRAVRPKVLMRLSKTKKHVSRAYGGSMCAKCVRDRIKRAFLIEEQKIVVKVLKAQAQSQK