>c7tinD_
GNHKAALTKQVFTFASELYAYGVREVVISPGSRSTPLALAFEAHPNIKTWIHPDERSAAFFAVGLIKGSERPVAILCTSGTAAANYTPAIAESQISRIPLIVLTSDRPHELRSVGAPQAINQVNMFNNYVSYEFDMPIADDSKETINAIYYQMQIASQYLYGPHKGPIHFNLPFRDPLTPDLNATELLTSEMKILPHYQKSIDASALRHILNKKKGLIIVGDMQHQEVDQILTYSTIYDLPILADPLSHLRKFDHPNVICTYDLLFRSGLDLNVDFVIRVGKPVISKKLNQWLKKTDAFQILVQNNDKIDVFPIAPDISYEISANDFFRSLMEDTTINRVSWLEKWQCLEKKGRKEIKCYLEQATDESAFVGELIKKTSEKDALFISNSMPIRDVDNLLLNKNIDVYANRGANGIDGIVSTALGMAVHKRITLLIGDLSFYHDMNGLLMSKLNNIQMNIVLLNNDGGGIFSYLPQKESATDYFERLFGTPTGLDFEYTAKLYQFDFKRFNSVSEFKNATLLSETSTIYELITNREDNFKQHQILYQKLSEMIH