>c7td5A_
SEYMRLRQLKRLQANMGAKALYVANFAKVQEKTQILNEEWKKLRVQPVQSMLKKCTIESIFPGFASQHMLMRSLNTVALVPIMYSWSPLQQNFMVEDETVLCNIPYMGDEVKEEDETFIEELINNYDGKVHGEEQCTPNIDGPNAKSVQREQSLHSFHTLFCRRCFKYDCFLHPFHATPNVYKRKNKEIKIEPEPCGTDCFLLLEGAKEYAMLHNVEAPSPVEWTGAEESLFRVFHGTYFNNFCSIARLLGTKTCKQVFQFAVKESLILSTQVYNYQPCDHPDRPCDSTCPCIMTQNFCEKFCQCNPDCQNRFPGCRCKTQCNTKQCPCYLAVRECDPDLCLTCGASEHWDCKVVSCKNCSIQRGLKKHLLLAPSDVAGWGTFIKESVQKNEFISEYCGELISQDEADRRGKVYDKYMSSFLFNLNNDFVVDATRKGNKIRFANHSVNPNCYAKVVMVNGDHRIGIFAKRAIQAGEELFFDYRYSQADALKYVGIER