>c7sn8K_
PDIKITPLGAGQDVGRSCLLLSMGGKNIMLDCGMHMGYNDERRFPDFSYIVPEGPITSHIDCVIISHFHLDHCGALPYMSEIVGYTGPIYMTHPTKAIAPILLEDMRKVAVERFFTTQMIKDCMKKVIPVTLHQSMMVDTDLEIKAYYAGHVLGAAMFWIKVGSQSVVYTGDYNMTPDRHLGAAWIDKCRPDLLISESTYATTIRDSKRCRERDFLKKVHECVAKGGKVLIPVFALGRAQELCILLETYWERMNLKYPIYFALEKANTYYKMFITWTNQKIRKTFVHRNMFDFKHIKPFDKAYIDNPGAMVVFATPGMLHAGLSLQIFKKWAPNENNMVIMPGYCVQGTVGNKILGGAKKVEFENRQVVEVKMAVEYMSFSAHADAKGIMQLIQNCEPKNVMLVHGEAGKMKFLRSKIKDEFNLETYMPANGETCVISTPVKIPVDASVSLLKAEARSYNAQPPDPKRRRLIHGVLVMKDNRIMLQNLTDALKEIGINRHVMRFTSKVKMDDSGPVIRTSERLKTLLEEKLAGWTVTMQENGSIAIESVEVKVEEDEKDPKQKNILISWTNQDEDIGAYILNVLQNMC