>c7rwzC_
PTGNDSGGDKLLPKTLSKEIVSEPFAKNQLREKARLTNIKGLEIPRVSYTLDDDDFITDVETAKELKAKGDTVKFTTNKFKVFAAISDTVIHGSDVDLVNWVENALQSGLAAKERKDALAVSPKSGLEHMSFYNGSVKEVEGADMYDAIINALADLHEDYRDNATIYMRYADYVKIISVLSNGTTNFFDTPAEKVFGKPVVFTDAAVKPIVGDFNYFGINYDGTTYDTDKDVKKGEYLFVLTAWYDQQRTLDSAFRIAKA