>c7qy5B_
QLSKWNQDSRNDAMENTLLVSHVLPNISVAQIHNALDGISFVQHFSLSTINLIKNDERSLWVHFKAGTNMDGAKEAVDGIQLDSNFTIESENPKIPTHTHPIPIFEIASSEQTCKNLLEKLIRFIDRASTKYSLPNDAAQRIEDRLKTHASMKKPTNFHDIRLSDLYAEYLRQVATFDFWTSKEYESLIALLQDSPAGYSRKKFNPSKEVGQEENIWLSDLENNFACLLEPENVDIKAKGALPVEDFINNELDSVIMKEDEQKYRCHVGTCAKLFLGPEFVRKHINKKHKDWLDHIKKVAICLYGYVLDPCRAMDPKVVS