>c7qoiF_
AGKLGKFQMLGFQHWKGLTSDNHLGAIFQQAPQKATNLMVQLLAFYRGKSLDTFLNSFPTREFEDDNEYYWDVIGSSRRNIPLVEARDENGVVVAANAANVGVGTSPFYLVFPEDWFADGEVIVGNLNQVYPFRILGDARMEGTNAVYKVELMGGNTQGVPAERLQQGERFSIEFAPVEKELSRKVGDVRFTSPVSMRNEWTTIRIQHKVAGNKLNKKLAMGIPMVRNLESGKQVKDTANMWMHYVDWEVELQFDEYKNNAMAWGTSNRNLNGEYMNFGKSGNAIKTGAGIFEQTEVANTMYYNTFSLKLLEDALYELSASKLAMDDRLFVIKTGERGAIQFHKEVLKTVSGWTTFVLDNNSTRVVEKVQSRLHSNALSAGFQFVEYKAPNGVRVRLDVDPFYDDPVRNKILHPMGGVAFSYRYDIWYIGTMDQPNIFKCKIKGDNEYRGYQWGIRNPFTGQKGNPYMSFDEDSAVIHRMATLGVCVLDPTRTMSLIPAILQGMKTLRTLKISPNAPDINSVWLYKGTMKYFNNGEWETIG