>c7qoiC_
AGKLGKFQMLGFQHWKGLTSDNHLGAIFQQAPQKATNLMVQLLAFYRGKSLDTFLNSFPTREFEDDNEYYWDVIGSSRRNIPLVEARDENGVVVAANAANVGVGTSPFYLVFPEDWFADGEVIVGNLNQVYPFRILGDARMEGTNAVYKVELMGGNTQGVPAERLQQGERFSIEFAPVEKELSRKVGDVRFTSPVSMRNEWTTIRIQHKVAGNKLNKKLAMGIPMVRNLESGKQVKDTANMWMHYVDWEVELQFDEYKNNAMAWGTSNRNLNGEYMNFGKSGNAIKTGAGIFEQTEVANTMYYNTFSLKLLEDALYELSASKLAMDDRLFVIKTGERGAIQFHKEVLKTVSGWTTFVLDNNSTRVVEKVQSRLHSNALSAGFQFVEYKAPNGVRVRLDVDPFYDDPVRNKILHPMGGVAFSYRYDIWYIGTMDQPNIFKCKIKGDNEYRGYQWGIRNPFTGQKGNPYMSFDEDSAVIHRMATLGVCVLDPTRTMSLIPAILQGAMQLWVMEYEVTGIGKGCAMCKAINPQQAEMLLKSNGIYNGSSYLYKVTRIEQVIVPPCNGLMAEQVVTYKDV