>c7qoiA_
SDNHLGAIFQQAPQKATNLMVQLLAFYRGKSLDTFLNSFPTREFEDDNEYYWDVIGSSRRNIPLVEARDENGVVVAANAANVGVGTSPFYLVFPEDWFADGEVIVGNLNQVYPFRILGDARMEGTNAVYKVELMGGNTQGVPAERLQQGERFSIEFAPVEKELSRKVGDVRFTSPVSMRNEWTTIRIQHKVAGNKLNKKLAMGIPMVRNLESGKQVKDTANMWMHYVDWEVELQFDEYKNNAMAWGTSNRNLNGEYMNFGKSGNAIKTGAGIFEQTEVANTMYYNTFSLKLLEDALYELSASKLAMDDRLFVIKTGERGAIQFHKEVLKTVSGWTTFVLDNNSTRVVEKVQSRLHSNALSAGFQFVEYKAPNGVRVRLDVDPFYDDPVRNKILHPMGGVAFSYRYDIWYIGTMDQPNIFKCKIKGDNEYRGYQWGIRNPFTGQKGNPYMSFDEDSAVIHRMATLGVCVLDPTRTMSLIPAILQGATPSEALAHKLVRYSVTLDADVSATPVAGQNYILRLAFRQYIGLSEEDQYFKYGEVIARSGMTASDFYKKMAISLAKNLENKTESTPLVNIYLISAAAASTDVPVTSATKESDLTATDYNQIIIEETEQPWVLGMMPQAFIPFTPQFLTITVDGEDRLWGVATVVTPTKTVPDGHLIADLEYFCM