>c7q03A_
MKVFYDSDTTFDAVKDKTIAVIGYGSQGRAQSLNMKDSGLKVVVGLRPNGASWNKAKEDGHEVLSIEEAAEKADIIHILIPDEIQGDVYNKQIKPYLKEGKTLSFSHGYNIHYGYIVPPEGVNVVMVAPKSPGAMVRRTYEEGFGVPGLVCVEKDATGDALDIALGMAKGVGLTRAGVIQTTFREETETDLFGEQAVLCGGVTELIKAGFETLVEAGYSPEMAYFETCHELKLIIDLIYQKGFAGMWNDVSNTAEYGGLTRRSRVINEQSRQEMRKILKEIQDGRFTKEWALENISGKAHLNSMRRIESELLIEEVGAKLRKMCGLQK