>c7pkwA_
DANRKYDYKLQYYLNDYVYAYFTLPQEGDKQQAQVEHLNSFYNFVPDVKAQGQVRNPSTLLDSQLVTVEGKVATYKVKYKEMIQTEEKELVTGFNIPFDEKEGKYYVSGLPWFSAIESSQAGYFSEDDQLQLTANDHVSDSQHKKVEKFLKVFFTNYTTNQDNLNLIAKNVAIVANTTFKTIDYTYLKKDRADLIAYVQATFEVGGTTHSENFTFTLSEKDKSYYVTKLEHTIPLNYAND