>c7pdsD_
NDWKSQLRRSATTQALKKTTTNAEIILCNDESLKGLVQYDAFEKVTKLKRLPYWRSKGDANYYWADIDTTHVISHIDKLYNVQFSRDLIDTVIEKEAYQNRFHPIKSMIESKSWDGIKRIETLFIDYLGAEDNHYNREVTKKWMMGAVARIYQPGIKYDSMIILYGGQGVGKSTAVSKLGGHWYNQSIKTFKGDEVYKKLQGSWICEIEELSAFQKSTIEDIKGFISAIVDIYRASYGKRTERHPRQCVFVGTTNNYEFLKDQTGNRRFFPITTDKNKATKSPFDDLTPVVVQQMFAEARVYFDENPTDKALLLDKEASEMALKVQEAHSEKDALVGEIEEFLERPIPSDYWYRTLEEKRVSAHDVIDQDYIKLIELPNAKPGAYVWRDKVCSMEIWKVMMKRDDQPQQHHLRKIDKALRNTNYCGTVKKQTRYGEGIGKQYGFSVDLASYYKN