>c7p84C_
SHMRNIIVKKLDVEPIEERPTEIVERKGLGHPDSICDGIAESVSRALCKMYMEKFGTILHHNTDQVELVGGHAYPKFGGGVMVSPIYILLSGRATMEILDKEKNEVIKLPVGTTAVKAAKEYLKKVLRNVDVDKDVIIDCRIGQGSMDAVDVFERQKNEVPLANDTSFGVGYAPLSTTERLVLETERFLNSDELKNEIPAVGEDIKVMGLREGKKITLTIAMAVVDRYVKNIEEYKEVIEKVRKKVEDLAKKIADGYEVEIHINTADDYERESVYLTVTGTSAEMGDDGSVGRGNRVNGLITPFRPMSMEAASGKNPVNHVGKIYNILANLIANDIAKLEGVKECYVRILSQAGKPINEPKALDIEIITEDSYDIKDIEPKAKEIANKWLDNIMEVQKMIVEGKVTTF