>c7p43A_
MSLTKIPENVQGAVSIDPWLEPFADVLSERRYLADKWLYDIKHATPDGSEQSLVDFARNAYKTYGLHANQQTKEIVYREWAPNAQRAFLVGEFNNWNEESHEMKHKDEFGVFSITLAPLENGDFAIPHDSKIKVMFVLPDGSKVYRIPAWITRATQPSKETAQKYGPTYEGRFWNPPNSYQFKHQRPKFNLANDSIKIYEAHIGISSPEPKVASYKEFTQNVLPRIKHLGYDAIQLMAIMEHAYYASFGYQVTNFFAISSRYGTPEDLKELIDTAHSMGILVLLDVIHSHASKNSEDGLNMFDGSDHQYFHSLTSGRGEHPLWDSRLFNYGSFEVQRFLLANLAYYIDVYQFDGFRFDGVTSMLYLHHGVGVDHEALAYLMLANDLVHDLLPESAVTIAEDVSGYPTLCLPRTAGGGGFDYRLAMALPDMWIKLLKTKQDDDWDMGHIVHTLTNRRHGEKVVAYCESHDQALVGDKTLAFWLMDAAMYTDMTVLKEPTLVIDRGIALHKMIRLITHSLGGEAYLNFEGNEFGHPEWLDFPRVGNNDSYHYARRQFNLVDDDLLRYRHLNEFDAAMQNCESKHQWLNTPQAYVSLKHEVDKVIAFERNGHLFVFNFHPTQSFTDYRIGVDVAGTYKIVLNTDRAEFGGHNRIDEAQEFFTTDLEWNNRRNFIQVYIPSRTAIVLTRQM