>c7oylA_
PLGSMPGFSQATELGAWKELQEHHNSLGRNIVLKEYFEKDPQRFEKFSRTFANPVDNTEILFDFSKNFLTEETLALLVKLAREAGVEELRDAMFKGDPINFTEDRAVYHVALRNVTNEPMQVNGKSVVEDVNSVLEHMKEFTEQVRSGEWKGYTGKKITTIINIGIGGSDLGPVMVTEALKPYGAEDMTLHFVSNIDGSHIAEALKHSDPETTLFLIASKTFTTAETTTNANSAKKWFLESAKDEAHIAKHFVALSTNEEEVTKFGIDKKNMFGFASWVGGRYSVWSAIGLSVALYIGFDNFHQFLAGAHAMDKHFRETPLEQNIPVLGGLLSVWYSDFFGAQTHLVAPFDQYLHRFPAYLQQLSMESNGKAITRTGEYVKYTTGPILFGEPATNAQHSFFQLLHQGTKLIPSDFIMAAESHNPVEGGKHQRMLASNFLAQSEALMVGKTPEQVKTEGAPDNLVPHKTFLGNRPTTSILAQKITPSTLGALIAYYEHLTFTEGAVWNINSFDQWGVELGKVLAKKIQKELETPGAGGDHDASTSGLLLAFKKKANLA