>c7obaB_
MDPGSRWRNLPSGPSLKHLTDPSYGIPREQQKAALQELTRAHVESFNYAVHEGLGLAVQAIPPFEFAFKDERISFTILDAVISPPTVPKGTICKEANVYPAECRGRRSTYRGKLTADINWAVNGISKGIIKQFLGYVPIMVKSKLCNLRNLPPQALIEHHEEAEEMGGYFIINGIEKVIRMLIMPRRNFPIAMIRPKWKTRGPGYTQYGVSMHCVREEHSAVNMNLHYLENGTVMLNFIYRKELFFLPLGFALKALVSFSDYQIFQELIKGKEDDSFLRNSVSQMLRIVMEEGCSTQKQVLNYLGECFRVKLNVPDWYPNEQAAEFLFNQCICIHLKSNTEKFYMLCLMTRKLFALAKGECMEDNPDSLVNQEVLTPGQLFLMFLKEKLEGWLVSIKIAFDKKAQKTSVSMNTDNLMRIFTMGIDLTKPFEYLFATGNLRSKTGLGLLQDSGLCVVADKLNFIRYLSHFRCVHRGADFAKMRTTTVRRLLPESWGFLCPVHTPDGEPCGLMNHLTAVCEVVTQFVYTASIPALLCNLGVTPIDGAPHRSYSECYPVLLDGVMVGWVDKDLAPGIADSLRHFKVLREKRIPPWMEVVLIPMTGKPSLYPGLFLFTTPCRLVRPVQNLALGKEELIGTMEQIFMNVAIFEDEVFAGVTTHQELFPHSLLSVIANFIPFSDHNQSPRNMYQCQMGKQTMGFPLLTYQDRSDNKLYRLQTPQSPLVRPSMYDYYDMDNYPIGTNAIVAVISYTGYDMEDAMIVNKASWERGFAHGSVYKSEFIDLSEKIKQGDSSLVFGIKPGDPRVLQKLDDDGLPFIGAKLQYGDPYYSYLNLNTGESFVMYYKSKENCVVDNIKVCSNDTGSGKFKCVCITMRVPRNPTIGDKFASRHGQKGILSRLWPAEDMPFTESGMVPDILFNPHGFPSRMTIGMLIESMAGKSAALHGLCHDATPFIFSEENSALEYFGEMLKAAGYNFYGTERLYSGISGLELEADIFIGVVYYQRLRHMVSDKFQVRTTGARDRVTNQPIGIRFGEMERDALLAHGTSFLLHDRLFNCSDRSVAHVCVKCGSLLSPLLEKPPPSWSAMRNRKYNCTLCSRSDTIDTVSVPYVFRYFVAELAAMNIKVKLDV