>c7o41B_
PVGQFIPYSHHVTDTIISTKNAEYLSVWKIDGRSHQSASEADVFQWIRELNNTLRGISSANLSLWTHIVRRRVYEYPDAEFDNVFCRQLDEKYRESFTGYNLMVNDLYLTVVYRPVDQKKHRQESCIKALEDINRTLGQSFKRYGAELLSVYEKGGHAFSAPLEFLARLVNGEHIPMPICRDRFSDYMAVNRPMFSKWGEVGELRSLRRFGMLEIREYDDATEPGQLNVLLESDYEFVLTHSFSVLSRPAAKEYLQRHQKNLIDARDVATDQIEEIDEALNQLISGHFVMGEHHCTLTVYGETVQQVRDNLAHASAAMLDVAVLPKPVDLALEAGYWAQLPANWQWRPRPAPITSLNFLSFSPFHNFMSGKPTGNPWGPAVTILKTVSGTPLYFNFHASKKRLLGNTMLIGQSSSGKTVLLGFLLAQAQKFKPTIVAFDKDRGMEISIRAMGGRYLPLKTGEPHANLIFLKQFVKKLAAALDLSTHQIYGFDITEFLDNPEARTPVMMYLLYRTESMIDGRRFMYVFDEFWKPLQDEYFEDLAKNKQKTIRKQNGIFVFATQEPSDALESNIAKTLIQQCATYIFLANPKADYEDYTQGFKLTDSEFELVRGLGEFSRRFLIKQGDQSALAEMNLGKFRDFDDELLVLSGTPDNAEIAESIIAEVGDDPAVWLPIFLDRVKAERS