>c7nzzA_
DVPWYLEGDDEYELLLDVKGNIKGGSKEALVSHLTHHLSLDSNFNAVFLLMFSSMMSLGELISLLIARFNIEPPEGLSYEEYNLWVSKKRNPIRLRVINIMKLLLEKNWSMSYYNEPVLRRWLTFAHSDQVQTYSLGNLLVNYLERLLRGERIRDPVIPNTKPPAPLTKGSSLSKKPRVMDIDYVELARQLTLREFKLYCKITKFACLAKVWGKKSGLSESIDSITQFIKASNQLTNFVGYMILRKADPKKRVQIIRYFIQVADKCRQYNNFSSMTAIISALYSSPIHRLKKTWEYMNADALSNLKNMNKLMNSSRNFNEYRDVLKFIGSEPCVPFFGVYLSDLTFVYHGNPDYLYNRTRQVNFAKRAKTSEIVSGIDRFKTTGYNFQEVPEIQKFLDAWFEKCPTIDEQYQISLNLEPRE