>c7nz1D_
PAWQTRDHLDDPVIGELRNRFGPDAFTVQATRTGVPVVWIKREQLLEVGDFLKKLPKPYVMLFDLHGMDERLRTHREGLPAADFSVFYHLISIDRNRDIMLKVALAENDLHVPTFTKLFPNANWYERETWDLFGITFDGHPNLRRIMMPQTWKGHPLRKDYPARATEFSPFELTKAKQDLEMEALTFKPEEWGMKRGDFMFLNLGPHGAFRIVLQLIVDCVPDIGYHHRGAEKMGERQSWHSYIPYTDRIEYLGGCVNEMPYVLAVEKLAGITVPDRVNVIRVMLSELFRINSHLLYISTFIQDVGAMTPVFFAFTDRQKIYDLVEAITGFRMHPAWFRIGGVAHDLPRGWDRLLREFLDWMPKRLASYEKAALQNTILKGRSQGVAAYGAKEALEWGTTGAGLRATGIDFDVRKARPYSGYENFDFEIPVGGGVSDCYTRVMLKVEELRQSLRILEQCLNNMPEGPFKADHPLTTPPPKERTLQHIETLITHFLQVSWGPVMPANESFQMIEATKGINSYYLTSDGSTMSYRTRVRTPSFAHLQQIPAAIRGSLVSDLIVYLGSIDFVMSDVDR