>c7nydC_
SHIDCRMSPWSEWSQCDPCLRQMFRSRSIEVFGQFNGKRCTDAVGDRRQCVPTEPCEDAEDDCGNDFQCSTGRCIKMRLRCNGDNDCGDFSDEDDCESEPRPPCRDRVVEESELARTAGYGINILGMDPLSTPFDNEFYNGLCNRDRDGNTLTYYRRPWNVASLIYETKGEKNFRTEHYEEQIEAFKTYQLFLSYSSKKEKMFLHVKGEIHLGRFVMRNRDVVLTTTFVDDIKALPTTYEKGEYFAFLETYGTHYSSSGSLGGLYELIYVLDKASMKRKGVELAVNITSENLIDDVVSLIRGGTRKYAFELKEKLLRGTVIDVTDFVNWASSINDAPVLISQKLSPIYNLVPVKMKNAHLKKQNLERAIEDYINEFSVRKCHTCQNGGTVILMDGKCLCACPFKFEGIACEIS