>c7nsnA_
SKTDFFSSFEKSDLQLTWTNTVETDANGKKMSSGIDGNVKRDLILGDITDKVVQVTASANNPPNEIDSKLIDGDPTTKWLAFEPTANIVLKLAEPVAVVKYALTSANDAKGRDPKNWTLYGSLDGTNWTAVDTREGEDFKDRFQRNMYDLKNTTKYLYYKLDITKNAGDSITQLAEISLSDGIEVPAPPPGDMKSLIGKGPTSSYTAKTNVGWTGLGALNYSGTHLSDGRAYSYNKLYDVDILVTPATELSYFIAPEFTDKNHNDYSSTYVSVDLAFSDGTYLHDLKAVDQYGVGLNPKDQGDSKYLYVNQWNTIKSTIGSVAAGKTIKRILVAYDNPKGPGAFRGSIDDIKIDGKPVQKAFGSPIDYVNILRGTQSNGSFSRGNNFPAVAIPHGFNFWTPTTNAGSSWIYQYHESNSVNNLPQIQAFSVSHEPSPWMGDRQTFQVMPSASTAATPNANRDSRALEFNHANEIAQPHYYSVKFENGIRTEMTPTDHAAMFKFTFTGATSNLIFDNVNNNGGLTIDAKSGEITGYSDVKSGLSTGATRLFVYAAFDKPVIKSGKLTGESRNNVTGYVRFDTSKDEDKVVTMKIATSLISVEQAKKNLEQEIGLNDTFEGLKEKAKTEWNKKLGIIEVEGASEDQLVTLYSNLYRLFLYPNSAFENVGTTTDPVYKYASPYSAATGQDTATTTGAKIVDGKTYVNNGFWDTYRTAWPAYSLLTPTFAGELIDGFVQQYRDGGWIARWSSPGFANLMPGTSSDVAFADAYLKGVTNFDVQSFYQSAIRNAEAVSPNAGTGRKGLTTSIFDGYTNTSTGEGLAWAMDGYINDFGIANLAKALKEKGDKSDPYYANYAADYQYFLNRAQNYVHMFNPSIEFFNGRTANGAWRSTPDNFNPAVWGSDYTETNGWNMAFHVPQDGQGLANLYGGKEGLATKLDQFFSTSETGLFPGSYGGTIHEMREARDVRMGMYGHSNQPSHHIAYMYDYAGQPWKTQEKVREALNRLYIGSAIGQGYSGDEDNGEMSAWYILSAMGFYPLKMGTPEYAIGAPLFKKATIHLENGKSIVINAPNNSKENKYVQSMKVNGKAYAKTSILHADIANGAVIDFEMGSKPSKWGSGDQDILQSITPGSTDGTSLSPLPLRDVTDRLIAAEKGAVTVSDEGNGQLLFDNTSNTQLSMKSKTPSIVYQFKEGKQNVKMYTLTSSKASQNEDPKSWVLKGSNDGKSWSVLDQRKNETFQWRQYTRAFTIQHPGKYSQYKLEITENAGAEVTTLAELELLGYDDVTNSYQAVYELMEQFKQSKDLTGPMAVQLNNSLTTSLDHFKKDHKDQAIKHLEDFLKHLNNKGLQDRISSKAKGVLSADANQLIVLLARD