>c7nqkA_
PVSIAFIVVNEFCERFSYYGMKAVLTLYFLYFLHWNEDTSTSVYHAFSSLCYFTPILGAAIADSWLGKFKTIIYLSLVYVLGHVFKSLGAIPILGGKMLHTILSLVGLSLIALGTGGIKPCVAAFGGDQFEEEHAEARTRYFSVFYLAINAGSLISTFITPMLRGDVKCFGQDCYALAFGVPGLLMVLALVVFAMGSKMYRKPPPEGNIVAQVIKCIWFALCNRFRNRSGDLPKRQHWLDWAAEKYPKHLIADVKALTRVLFLYIPLPMFWALLDQQGSRWTLQANKMNGDLGFFVLQPDQMQVLNPFLVLIFIPLFDLVIYRLISKCRINFSSLRKMAVGMILACLAFAVAALVETKINGMIHPQPASQEIFLQVLNLADGDVKVTVLGSRNNSLLVESVSSFQNTTHYSKLHLEAKSQDLHFHLKYNSLSVHNDHSVEEKNCYQLLIHQDGESISSMLVKDTGIKPANGMAAIRFINTLHKDLNISLDTDAPLSVGKDYGVSAYRTVLRGKYPAVHCETEDKVFSLDLGQLDFGTTYLFVITNITSQGLQAWKAEDIPVNKLSIAWQLPQYVLVTAAEVMFSVTGLEFSYSQAPSSMKSVLQAAWLLTVAVGNIIVLVVAQFSGLAQWAEFVLFSCLLLVVCLIFSVMAYYYVPLK