>c7nl1E_
GVKAGDWLPGFTPREETVYVHGGVEPDPLTGAILPPIYQNTTFVQESVENYLSKGFSYSRTSNPTVLSLEKKIAEIEGGFGACCFATGMAATVTIFSAFLAPGDHCLVTNCSYGGTNRCARLHFSKYNIDFEFIDFRDPTNVEKAIRPQTKVVFSESPCNPTLYLADIEAISQICKEKKVLHVCDSTFATPYMMRPLDLGADIVVQSTTKYYDGHNCTLGGAVISSTKEIHDKVFFLRNVMGNIMSAQTAFYTLLTLKTLPIRVEKQSANAQKIAEFLSKHHKVEHVIYPGIPSFPQKELALKQHKNVHGGMLAFEVKGGTEAGIRMMNHVPRPWSLCENLGACESIITCPAVFDRLKVGITDGFIRVSVGIEDVNDLIDGLDYALSKA