>c7mexA_
GSLQGHIRRTLRSIHNLPYFRYTRGPTERADMSRALKEFIYRYLYFVISNSGENLPTLFNAHPKQKLLTVFPDSLEDAVDIDKITSQQTIPFYKIDESRIGDVHKHTGRNCGRKFKIGEPLYRCHECGCDDTCVLCIHCFNPKDHVNHHVCTDICTEFTSGICDCGDEEAWNSPLHCKAEEQEDVWNDSVNIALVELVLAEVFDYFIDVFNQNIEPLPTIQKDITIKLREMTQQGKMYERAQFLNDLKYENDYMFDKIDPENYTVIIYNDEYHNYSQATTALRQGVPDNVHIDLLTSRIDGEGRAMLKCSQDLSSVLGGFFAVQTNGLSATLTSWSEYLHQETCKYIILWITHCLNIPNSSFQTTFRNMMGKTLCSEYLNATECRDMTPVVEKYFSNKFDKNDPYRYIDLSILADGNQIPLGHHKILPESSTHSLSPLINDVETPTSRTYSNTRLQHILYFDNRYWKRLRKDIQNVIIPTLASSNLYKPIFCQQVVEIFNHITRSVAYMDREPQLTAIRECVVQLFTCPTNAKNIFENQSFLDIVWSIIDIFKEFCKVEGGVLIWQRVQKSNLTKSYSISFKQGLYTVETLLSKVHDPNIPLRPKEIISLLTLCKLFNGAWKIKRKEGEHVLHEDQNFISYLEYTTSIYSIIQTAEKVSEKSKDSIDSKLFLNAIRIISSFLGNRSLTYKLIYDSHEVIKFSVSHERVAFMNPLQTMLSFLIEKVSLKDAYEALEDCSDFLKISDFSLRSVVLCSQIDVGFWVRNGMSVLHQASYYKNNPELGSYSRDIHLNQLAILWERDDIPRIIYNILDRWELLDWFTGEVDYQHTVYEDKISFIIQQFIAFIYQILTERQYFKTFSSLKDRRMDQIKNSIIYNLYMKPLSYSKLLRSVPDYLTEDTTEFDEALEEVSVFVEPKGLADNGVFKLKASLYAKVDPLKLLNLENEFESSATIIKSHLAKDKDEIAKVVLIPQVSIKQLDKDALNLGAFTRNTVFAKVVYKLLQVCLDMEDSTFLNELLHLVHGIFRDDELINGKDSIPEAYLSKPICNLLLSIANAKSDVFSESIVRKADYLLEKMIMKKPNELFESLIASFGNQYVNDYKDKKLRTEKERKRRLAKKHQARLLAKFNNQQTKFMKEHESEFTCALCQDSSSTDFFVIPAYHDHSPIFRPGNIFNPNEFMPMWDGFYNDDEKQAYIDDDVLEALKENGSCGSRKVFVSCNHHIHHNCFKRYVQKKRFSSNAFICPLCQTFSNCTLPLCQTSKANTGLSLDMFLESELSLDTLSRLFKPFTEENYRTINSIFSLMISQCQGFDKAVRKRANFSHKDVSLILSVHWANTISMLEIASRLEKPYSISFFRSREQKYKTLKNILVCIMLFTFVIGKPSMEFEPYPQQPDTVWNQNQLFQYIVRSALFSPVSLRQTVTEALTTFSRQFLRDFLQGLSDAEQVTKLYAKASKIGDVLKVSEQMLFALRTISDVRMEGLDSESIIYDLAYTFLLKSLLPTIRRCLVFIKVLHELVKDSENETLVINGHEVEEELEFEDTAEFVNKALKMITEKESLVDLLTTQESIVSHPYLENIPYEYCGIIKLIDLSKYLNTYVTQSKEIKLREERSQHMKNADNRLDFKICLTCGVKVHLRADRHEMTKHLNKNCFKPFGAFLMPNSSEVCLHLTQPPSNIFISAPYLNSHGEVGRNAMRRGDLTTLNLKRYEHLNRLWINNEIPGYISRVMGDEFRVTI