>c7ldkC_
PLSLETTITSLTRDIITHRFIYLINHECIVRKLDERQATFTFLVNYEMKLLHKVGSTKYKKYTEYNTKYGTFPMPIFINHDGFLECIGIKPTKHTPIIYKYDLNP