>c7khaF_
MTAIANRYEFVLLFDVENGNPNGDPDAGNMPRIDPETGHGLVTDVCLKRKIRNHVALTKEGAERFNIYIQEKAILNETHERAYTACDLKPEPKKLPKKVEDAKRVTDWMCTNFYDIRTFGAVMTTEVNCGQVRGPVQMAFARSVEPVVPQEVSITRMAVTTKAEAEDNRTMGRKHIVPYGLYVAHGFISAPLAEKTGFSDEDLTLFWDALVNMFEHDRSAARGLMSSRKLIVFKHQNRLGNAPAHKLFDLVKVSRAEGSSGPARSFADYAVTVGQAPEGVEVKEML