>c7kgzB_
MRNTIVLEKDWTFYKNPQSESGEAVTLPHTWNAVDGQDGGNDYYRGTCKYVRHFAKPELEKGGRAYLEFNGAAMTADVVVNGTKLFHHEGGFSTFRVDVTEQLTEDNLLEVYVDNSDNTKVYPQKADFTFYGGLYRMVKLVTVPKVHFVMDYAGGNGMKVTPEVTILDAAEKQADADVTVELWMTGEATDVTVAVAGETQTVPVENGYARAVFALKNVHLWDGVDDPYLYTAKAELPGGDVVERTFGCRSFKVDSREGFFLNGRSYPLRGVSRHQDRAGAGNALTYEMHREDMAIVRELGANTIRLAHYQHAQEFYDLCDENGIIVWAEIPYITMHMADGTENTLSQMKELIVQNYHHPSIVCWGLSNEITAASAVNEELLENHRRLNDLCHELDKTRPTVMADVFMLETDSPMLEIPDMNSYNLYFGWYIGELDQNDSFFDEYHSTYPDRVIGLSEYGADANPAYHSANPERGDYTEEYQCVYHEHMAKMIEERPYLWATHVWNLFDFAADGRDEGGRHGENQKGLVTMDRRIKKDAFYVYKAYWSKAPFVHLCGSRYTDRAEDVTEIKVYSNQKKVSLFVDGAEKETKEGARIFRFRVPITGTHTIRAVSGDCTDEITVRKVDEPNPDYIFN