>c7ji1A_
SMSTVWEENSPGGGVGEVLSYKFASPMHIGRILIVNGDTSSKENYYKKNRIAKADVKYYNGNKLVLFQKIELGDTYTKKPHHIEIDKKLDVDRIDIEVTEVHQGQNKDILALSEVTFGN