>c7ezoA_
NNLKDAYADYFTIGCAVNMANFNSSQQIALITSNFNSITAENDMKPQPTQPAEGKWNWENADKIANFARAHKIGLRGHCLVWHAQTGDWMFHGDLVSKEVLFERMRTHIHTIVNRYKDVVYAWDVVNEAMTDDAKAEIPYRQSLYYKIAGDEFIKKAFEYAHEADPKALLFYNDYNETNPAKRDRIYNMVKSMKAEGIPISGIGMQGHYNVLSPTEDEFRKALELYSQVVDNIHITELDVRINTLTPEADAAQVAQYDMLFRVMRDYKHVISNVTFWNGYDGDSWLDQRNYPLLFDENLLPKSSFSSYYKVL