>c7ezgA_
HHLEVLFQGPHMASLQRKGLQARILTSEEEEKLKRDQTLVSDFKQQKLEQEAQKNWDLFYKRNSTNFFKDRHWTTREFEELRSCREFEDQKLTMLEAGCGVGNCLFPLLEEDPNIFAYACDFSPRAIEYVKQNPLYDTERCKVFQCDLTKDDLLDHVPPESVDVVMLIFVLSAVHPDKMHLVLQNIYKVLKPGKSVLFRDYGLYDHAMLRFKASSKLGENFYVRQDGTRSYFFTDDFLAQLFMDTGYEEVVNEYVFREVPRVFLQSKFLKPPKNP