>c7eebF_
HCTWLLVLNKFEKVGLHLSKDRFQDHEPIDTVAKVFQKLTDSPIDPSENYLSFPYYLQINFSCPGQNIEELARKGHLMGMKPMVQINYMYSVNFYRWEMENVQILMEAAPMRSTGYCPAEAMCVLNWYTPMPFKNGSVVSSVDIYTNGIGPFVSKKRFYVNMNGFLKRDASGKSLFAIGYESLVLKSSHFRLSKSRPLWYTVNHAPVFILGGFYDEKSILFSDSNFQDYVLLELSIDSCWVGSFYCPILGFSATIHDAIATESTLFIRQNQLVYYFTGTYITLFDKSHGSSRWVRVLPSECIKRLCPVYASGNGSEYVLALTTGKNEGYIHIGTITDGLVSFEMVPDGWSVCEKLPGKNCSIDWATYIADERNLLLLVKIDSGQFYLVNFNTEFKTLNILYKIPEFIPEAKELDFLVLLDTVTYTNTPMTPKGLFFNTLNNMLYIWGNFILQSYNREEFIFLADFPKESTIKYMVNSFKGQMAVVTENEEIWYFLEGGYDVYQVVPSQGWETYHNLQKMQKSSFHSEDESLVSLFFEDGKLFQLVYLFDVGKERLVKRLLPVGTLMEYNLPKPFTVVNQGNYQAISFTHTCPFKEIHLIDVPKKHHASRTESYVALPPLVSESLGFHNNNTLAVYQGLVYYLLWLHSKYDKPYADPVHDPTWRWWQHKTKDKDYFFYLFSNRLAAEGIYINMNAYQKLYNMSGDYGIPDLFFLDKGNWFTITVVLLSHQDTFTSSDSQGPTINVDKKLAIAVTIADPECLSVTVTQDVLLNRNAVINKIKVIDKKRCSEQGMIGRNIKKTSMMLKVLGAPGNCIQRTYLGGIIQGFKVVPIFIGCPPGKRLAFDVSYTIMHSEEINKHYFDCVIKDAEMPCFLFRDLFQPFFLVQDLVTGDSGSFLGSYVLKVVGGGRTLNTIRDYTEEEIFRYNSPLDTTNSLIWKTKVERTTEDKKFYIMSHESPGVEWLCLENSPCYDIIPQSIYPPEFFFKLLVSNRGVDNSTYCDYKLTFIVHIHGLPLSSKRTSFIVMVSTSFFIALVVFYILFCL