>c7e94T_
QVPFESSSKSDESLGSIIIEGTLDKFQLHKYFFIRRLRLLKLEDQTLTAFVGAFQLIKNFIESISIEYRKSVRLLEFKHYFITSMLSYFEFENVSNPLLCEIKAELLMLKRDNWVQGVMATSGYRLMDKNYPNSKETFVDETVFQENFLTLTKEILSLFNKCEGKRQRIVDILSIEIGLLYYQGKKYEEAVSLFLSCYEYYTQTNWNSIGLKILQVFIDSLSHCPKGESVSASAVLTNAFLNILKLCKDNDSKEIWWKKFMDLQMKVHLARANVSAIEVNLKSYGFPEDISTKTMRLSLKNMGGDVIVFGASDFLLKKGENKLILECRDIMYGEFSLLSFEIIVEGITFVKEFPENQDEFIVVPEIYCKESTKVLVKQAHNLNLGEYALELKSVQSDALESLQVEVEVQKNIGNMKNLPVSFSMDEIQARKRYNTPFENVRLEYYLLDQITAFDLIIKTSFTKKNDQGTFGETKKVRIQCYLQLSVSVEDIFKKDIFFFKFLLNSSVREEPVILYSSELSAPDTRNDYNIRGDYIATTPALITFDGNESFINCYEITANNNFDSKDIFNLKVRYNTLKEQLDCFITDAVLIEGDVEWFILFEKWKTFWELEILKKLKYDYDAFKENRIIRLLKTSIDLNKTKSKIRNLCIEKAVLDKILICLNKVSRGIAVCNTDMDEYVRNLVPKQLTVPVQLPGFEQFFHVQFEQMETSHDALHDTIATIGNSLSYTVIVENLSGQWGQDVIDDGGYIFEILSSNEWLIHGQKRCAIKEKRKEFEVHLIPLKKGYLNFPRVEITNIN