>c7e5tB_
MSNVTVSAFTVDKSISEEHVLPSSFIPGSGNIFPKFTSAIPKTAWELWYFDGISKDDKSSIVIGVTRNAEGLKHGGFKVQVFVIWADERTWHRDLFFPESVVSINESGVTDGIWKDATSNSSISFSCAGDLSKASLVFDVPGVVQGDMHLEALPGDTGLDTDARLGPSVYYVRPIGRASVKAQLSLYSSDATAAEQFSLGTSANGGMDRVWSPLSWPQVMTESYYLRTQVGPYAMQIMRIFPPAGSEDQPSTMARLYREGQLVCVAQHVVTREDALMTHDSLILSKQDNDVVTGGYRDKNTGYTVEFVEKGNEGQRWKFQVRHERIIWNTPTSRPGPDATGNTGFVEVLCGGTIGESYEGVGTGGQCELS