>c7e1yC_
IDNTCFLVGDPSSREQMYFTIVWHHHQAPNYLPDGRIHGPWAYIYVWSDLLKPYGKGPYHYHSVMLNIHPHFKATYNLSPSLLRQWQIAVEKGVEFVNGEKYDPNHEKIRLVEETLNNYREALFKGQIDVLTSIYAHTIGGFLTDVLGATNIVEEEIRYGKEVTSKIMGNNYNPQGIWTPEMAFSMKLIPIYYDLDIKYTVLDDKFHFFHAEGNKDSQYEPYMVIDTESKKYITVFFRDHDLSDILGFRNNFYSEPHAWRNAYEFALRVAEKWFDKNVKVLTIALDGENWMSFSVNPPLTAYFLDKMIIYLETLSDNKFIKLSTLREIYNKVPANRILTNIPTNSWLGTFRKWRGEVPQHEEYWIKTYSVYRKLLAYEEMIGGRDEFSNEARWALWHALDSDYWWAEFWLPKIIDTWLSVAENILNNRINKIQIIDVRPASEFYEDEKAGLVVTIRNQLEKEIRVSFAIGGTGFSSVNNDLETVKMNPNSSYTRIIPVKAKFIGKHKMVVSAISKGLIIDSKIIDINVKPKLLPNPRL