>c7dszC_
MQTTSNPRMQVRVSLEKLSLYMRQSPNVLTQDDPRPLPKPKKWADFEIPFKVEAAPTPKSGYIDALTFKFYIAVVNPDRSRQYLKLYKEVKYVNVPVGENTYASVYLSPSSVKRITGVEGGRGKWVKYQGVVVEYNGKIVATYSSERGKMEKWWTIQSPSIVETSYYPLLNKDETPFSVFWYDRYPEIMRPN