>c7d5cA_
FSFPKEEEKVLSLWDEIDAFHTSLELTKDKPEFSFFDGPPFATGTPHYGHILASTIKDIVPRYATMTGHHVERRFGWDTHGVPIEHIIDKKLGITGKDDVFKYGLENYNNECRSIVMTYASDWRKTIGRLGRWIDFDNDYKTMYPSFMESTWWAFKQLHEKGQVYRGFKVMPYSTGLTTPLSNFEAQQNYKDVNDPAVTIGFNVIGQEKTQLVAWTTTPWTLPSNLSLCVNADFEYVKIYDETRDRYFILLESLIKTLYKKPKNEKYKIVEKIKGSDLVGLKYEPLFPYFAEQFHETAFRVISDDYVTSDSGTGIVHNAPAFGEEDNAACLKNGVISEDSVLPNAIDDLGRFTKDVPDFEGVYVKDADKLIIKYLTNTGNLLLASQIRHSYPFCWRSDTPLLYRSVPAWFVRVKNIVPQMLDSVMKSHWVPNTIKEKRFANWIANARDWNVSRNRYWGTPIPLWVSDDFEEVVCVGSIKELEELTGVRNITDLHRDVIDKLTIPSKQGKGDLKRIEEVFDCWFESGSMPYASQHYPFENTEKFDERVPANFISEGLDQTRGWFYTLAVLGTHLFGSVPYKNVIVSGIVLAADGRKMSKSLKNYPDPSIVLNKYGADALRLYLINSPVLKAESLKFKEEGVKEVVSKVLLPWWNSFKFLDGQIALLKKMSNIDFQYDDSVKSDNVMDRWILASMQSLVQFIHEEMGQYKLYTVVPKLLNFIDELTNWYIRFNRRRLKGENGVEDCLKALNSLFDALFTFVRAMAPFTPFLSESIYLRLKEYIPEAVLAKYGKDGRSVHFLSYPVVKKEYFDEAIETAVSRMQSVIDLGRNIREKKTISLKTPLKTLVILHSDESYLKDVEALKNYIIEELNVRDVVITSDEAKYGVEYRGLPESAVQAGQETRTDQDVLIIMDTNIYSEL