>c7cxwA_
TVPQYLKQSHERIFENNRAWVATKMKDDPAFFEKLSAGQTPEYLYIGCSDSRVPANEIMGLEAGEVFVHRNIANLVPNTDLNVMSVINYAVRHLQVKHIVVCGHYHCGGVKAALTPSDLGLLNPWLRNVRDVYRLHEQELDGIQDATARYRRLVELNVIESCRNVIKTAAVQQSFHERQFPVVHGWIFDVETGLLRDLEIDFEETLRDIKKIYNLA