>c7cd1A_
SDSQLLLEPGDRSHWCVVAYWEEKTRVGRLYCVQEPSLDIFYDLPQGNGFCLGQLNSDNKSQLVQKVRSKIGCGIQLTREVDGVWVYNRSSYPIFIKSATLDNPDSRTLLVHKVFPGFSIKAFDYEKAYSLQRPNDHEFMQQPWTGFTVQISFVKGWGQCYTRQFISSCPCWLEVIFNSR