>c7bqaA_
YTPRTRIAIEVEKAFDDCMRQNWCSVNNPYLAKSVSLLSFLSLNHPTEFIKVLPLIDFDPLVTFYLLLEPYKTHGDDFLIPETILFGPTGWNGTDLYQSAMLEFKKFFTQITRQTFMVPICYSDPETVHSYTNHVRTEILHHNAVNKVTTPNLVVQAYNELEQTNTIRHYGPIFPESTINALRFWKKLWQDEQRFVIHGLHRTLMDQPTYETSEFAEIVRNLRFSRPGNNYINELNITSPAMYAPNDRFAMLVAFINSTDFLYTAIPE