>c7b28C_
ESFAIDEFMNTTDDIWVLNTTQQNPQACKKDKKHNITENGIYFFRSHKENGQIKTQTLFGEFIHFSEEEKVNNRISISDESSGVHAEHLYYSSEDKKCGLVQVFAKDQNVWTELRVRGHPNYGSLDAGCRREYEAYVKEIKKNSTSPYSDDCQ