>c7ardC_
SYCYARKMTDKDYIAYDNIKNFGDNYLTDYIIKTVPKYVTMAVNGPAQSSVLYQEPTIYTTPEHIYALCAFLRDHVNLQYKTLIDITAVDYPERSARFEVVYHLLSPRLNNRIRIKVVVDEVTSVPSVSRIWNAANWFERETWDMFGVFFSNHPDLRRVLTDYGFTGHPLRKDFPLTGYTEVRYDYGKKRVISEPLELTQEFRYFDFSSPWDTLSR