>c7ar9A_
LYNAMTPAQRYFVEGEHVVQAEANRDILFTQLDSNSYLPVLHYVLVGTALGVVFLVLPLLIVSFYIVSIMYLLFDIEVVYLIPYVMTNATEYMYWVMQTFVAILVGGFFYEWRMGALEWRE