>c7aodB_
MSFQTLERERTFKNPPKDGTSFPDLQKAVKPHVDSFNALTNAGLLNYAVKEIGEKCAFDSITQEEGGALKFGNKISFRVDEVQIAKPMLSSRERSSINRKVYPAEARERLTTYKSRLVLKFSWSVNGGPRQSEMREVGMIPIMVRSNRCHLEGLSPAELIAHKEESEEMGGYFIVNGIEKLIRMLILPKRNHPTAIIRPSFANRGTSYSQYGLSIRCVRPDQSSLTNTLHYLNNGVTMFRFHWRKNEYLIPSMMILKALLETSDKEIFEGIVGKDLGNTFLTDRVELMLRAYKSYGLYSQTETLQYLGSKFRVVLGVAEDLTDVEVGRFLLQKVVLVHLREAKDKFRLLLFMIRKLYALVAGECCADNPDSPQHQEILLGGFLYGQILKEKIEDWLNSIRAQINLDVRRSAPGVDFSDRKYLTRVFSKINNDIGTKLQYFLSTGNLVSNTGLDLQQATGYTVVAEKLNFYRFLSHFRMVHRGAFFAELKTTTVRKLLPEAWGFMCPVHTPDGSPCGLLNHLARKCEIVTHPSDVSQIPSLLLSLGVDPPSVVGHESGWGCVQLDGKIVGWCTYKLAKHVADVLRLMKIEYAVKLRNGTATEPAKVPLDLEIGYVPPSHNGQYPGLYLFSNPARMVRPVKHISTGELDMLGPFEQVYMDIACFPKEIVPKVSTHVEYSPTNVLSIVANMTPFSDFNQSPRNMYQCQMGKQTMGTPGTALRYRTDNKLYRLQTGQTPVVRPKLHNTYGLDHYPNGTNAVVAVISYTGYDMEDAMILNKSAHERGFGYGTVYKGESFDLSQKRRRGEPVVHHFGFAPGSTPRREWLQKLDADGLPFIGIKLEDGDPIVAYYDESTGQNFIETYHGTEPGFVDEVRLLGNDVGDSECQQIHVKLRITRSPIIGDKFSSRHGQKGICSQKWPTVDMPFTESGMQPDIIINPHAFPSRMTIGMFIESLAGKAGACHGLAQDSTPFIYSEQQTAADYFGEQLVKAGYNYHGNEPMYSGITGQEMKADIYIGVVYYQRLRHMFQVRTTGPIHNLTRQPVKIRFGEMERDAVIGHGTSFLMQDRLMNCSDYAQSWVCRDCGSIISIMSTISMNGVGSASEVRCRSCAKTSDIWQDGSGKKFVGGTNTTLIALPSVFNYLTAELTAMNIKMMLEVK