>c6zxfz_
TDSVINKVTEKSRQKEADMYRIKDKADRATVEQVLDPRTRMILFKMLTRGIITEINGCISTGKEANVYHASTANGESRAIKIYKTSILVFKDRDKYVSGEFRFRHGYCKGNPRKMVKTWAEKEMRNLIRLNTAEIPCPEPIMLRSHVLVMSFIGKDDMPAPLLKNVQLSESKARELYLQVIQYMRRMYQDARLVHADLSEFNMLYHGGGVYIIDVSQSVEHDHPHALEFLRKDCANVNDFFMRHSVAVMTVRELFEFVTDPSITHENMDAYLSKAMEIASQRTKSSQDHVDEEVFKRAYIPRTLNEVKNYERDMDIIMKLQDNILYQTVTGLKKDLSGVQKVPAKKERKKMVKEAQREKRKNKIPKHVKKRKE